kontakt

BEST EGNET PERSON TILFØRER BEDRIFTEN STØRST VERDI

Vi i Nordic House tenker helheten i mennesket ved arbeidsinnvandring, og da spesielt: språk, kultur, familie, fritid og arbeidsvilkår. Vi har en stor bredde av kandidater som vil etablere seg i Norge.

Vi i Nordic House er en ansvarlig arbeidsgiver for våre ansatte.

Vi har faglig ekspertise og erfaring i kompetanseutvelgelse, enten det dreier som om fastansettelse eller vikariater.

Vår målsetting er god kommunikasjon i alle ledd. Gjennom aktiv og bevisst HMS-arbeid sikrer vi et godt arbeidsmiljø som forebygger yrkesskader og sykdom.

Som arbeidsgiver får du hos oss mulighet til å profilere din bedrift/kommune for våre kandidater.

I Nordic House har vi høyt fokus på god språk- og kulturkunnskap samt helse, miljø og sikkerhet.

Vi informerer våre medarbeidere om de viktigste HMS-elementene i vår HMS-policy. Ved oppdragsstart påser vi at alle våre ansatte får innføring i kundens HMS-rutiner og at de til enhver tid får relevant oppdatering.

Ved å bruke faste rutiner i utvelgelsesprosessen sikrer vi høy kvalitet på bemanningsløsningene. Samtidig sørger vi alltid for at løsningene er skreddersydd og tilpasset den enkelte bedrifts bemanningsbehov.

Alle kandidater som er aktuelle for en jobb, intervjues og referansesjekkes, før de ansettes hos Nordic House.

Vi i Nordic House ønsker å kvalitetssikre våre kandidater. Det gjøres blant annet gjennom at kandidatene i løpet av studietiden er utplassert hos våre norske samarbeidspartnere i Spania. De aktuelle kandidater med attester og vitnemål blir så presentert for deg som arbeidsgiver. Du får mulighet til å følge din kandidat i hele prosessen frem mot ansettelse i din bedrift.

Vårt mål er alltid å finne rett person til rett jobb.


polsk_flagg

Nordic House