kontakt

Ønsker du å jobbe i Norge i en ikke for fjern fremtid?

Nordic House rekrutterer og bemanner kvalifisert og kompetent  arbeidskraft fra Spania.

Vårt hovedområde er helsepersonell til sykehus, kommuner og private kunder i Norge.

Nordic House formidler trygge og stabile stillinger til sykepleiere  med  godkjent utdanning, og helsefagarbeidere med annen relevant utdanning, som har mer enn tre års yrkeserfaring.

For å kunne arbeide innen helse og omsorg i Norge, kreves det  norskkunnskaper på et høyt kommunikativt nivå, muntlig så vel som skriftlig.

Vi er det profesjonelle mellomleddet som sørger for at du får den riktige språklige og kulturelle kompetansen i norsk, som gjør deg i stand til å tilfredsstille kravene for å kunne arbeide innen helse og omsorg i Norge.

I tillegg formidler også Nordic House stillinger til ingeniører og en del andre yrkesgrupper.

polsk_flagg

Nordic House