kontakt

Nordic House er en privat aktør innen rekruttering av helsepersonell, ingeniører og andre yrkesgrupper. Vi har utstrakt erfaring fra rekrutterings- og bemanningsbransjen i Norge.

Nordic House har i tillegg mangeårig erfaring med språkundervisning, kommunikasjon og kompetanseutvikling i Norge og Spania. I Spania har vi Nordic Helse som tilbyr helse- og omsorgstjenester til alle som ønsker en trygg og god hverdag, enten de er på ferie eller de bor i egen bolig eller på helsesenter/sykehjem.

Vi i Nordic House foretar rekruttering i hele helsesektoren, samt av ingeniører og andre bransjer, på oppdrag. Vår oppgave er å finne løsninger på kundens behov og mål. Vi tenker helheten i mennesket ved arbeidsinnvandring, og da spesielt fokus på: språk, kultur, familie, fritid og arbeidsvilkår. Vi har en stor bredde av kandidater som vil etablere seg i Norge.

For oss er det viktig at personell som skal jobbe i Norge, har gode språk- og kulturkunnskaper. Vi tenker at kjennskap til andre kulturer bedrer kvaliteten og er en styrke for arbeidstakeren i møtet med norsk arbeidsliv. Vi har gjennom våre samarbeidspartnere satt fokus på nettopp språk, kultur og kommunikasjon. Vi vet hvor viktig kommunikasjon er i arbeidslivet. Derfor må alle våre arbeidstakere beherske norsk på et kommunikativt høyt nivå før de får begynne å arbeide i Norge. Vi foretar Skype-presentasjon av våre kandidater.

Alle våre arbeidstakere blir intervjuet og kvalitetssikret i prosessen. Alle våre helsearbeidere har godkjent norsk autorisasjon (SAK).

Vi er godkjent av Arbeidstilsynet.

Frank Øien: Daglig Leder, Bemanning- og rekrutteringsseksjonen

Frank Øien kommer fra Kristiansund, og har mer enn 20 års erfaring fra arbeid innen HMS (Helse, miljø og sikkerhet) samt rekruttering- og bemanningsarbeid i Norge. Frank Øien har en bakgrunn fra fagbevegelsen hvor han blant annet var leder for Kristiansund Brannkorpsforening og  hovedverneombud for 1200 ansatte i Kristiansund Kommune. Videre har Øien vært leder av LOs ungdomsutvalg i Møre og Romsdal i to perioder samt at han i to år var studieveileder i Norsk Kommuneforbund.

I Nordic House er Frank Øien hovedansvarlig for utvelgelsen av aktuelle arbeidstakere og å sørge for formidling av disse til trygge og stabile arbeidsplasser.

E-post: frank@nordic-house.no
Skype:frankgestalt1
Telefon: +47 400 48 440
Telefon: +34 602 470 620


Siri Lund: Daglig Leder, Språkseksjonen

Siri Lund er utdannet lærer, og har  blant annet fagene nordisk, norsk som andrespråk og spansk  fra Universitetet i Bergen. Hun har arbeidet som lærer i mer enn 20 år. Arbeidserfaringen hennes er  fra barne,-ungdoms –og videregående skole  både  i Norge og Spania, i privatskoler så vel som det offentlige. Som lærer har Siri Lund elever som er fra seks til 80 år gamle, og hun underviser like gjerne på norsk som på spansk. Siri Lund har fått godkjent sin utdanning av Det spanske utdanningsdepartementet og hun har autorisasjon for å undervise i Spania.

I Nordic House er Siri Lund hovedansvarlig for språkseksjonen samt å sørge for kvalitetssikring på den språklige opplæringen.

E-post:  siri@nordic-house.no
Skype: siri.lund1
Telefon: + 47 476 13 150
Telefon: +34 680 166 219

Nordic House A/S

Norge:
Postadresse: Postboks 881, 6501 Kristiansund, Norge
Besøkadresse: Omveien 4, 6510 Kristiansund, Norge
Telefon:  +47 400 48 440 / +47 47613150

Spania:
Postadresse Apartado de Correo 222, L’Alfas del Pi, Spania
Besøksadresse: Calle Teniente Segui 11, 03580 L’Alfas del Pi, Spania
Telefon: +34 680 166 219
Fax: +34 965 888 113

E-post: post@nordic-house.no

polsk_flagg

Nordic House