kontakt

SAMARBEIDSPARTNERE

Alle kandidater som er aktuelle for en  stilling eller et oppdrag, intervjues og referansesjekkes, før de ansettes hos Nordic House. Vi i Nordic House ønsker å kvalitetssikre våre kandidater. Dette  gjøres blant annet gjennom at våre språkstudenter i løpet av studietiden er utplassert hos våre norske samarbeidspartnere i Spania for punktpraksis.

Vistamar

Solgården

CAN-senteret

Parkhjemmene

Nordic Senter

Betaninen

polsk_flagg

Nordic House