kontakt

Velkommen til Nordic House Ingeniøravdeling

Vi i Nordic House rekrutterer ingeniører innen de fleste fagområder. Vår oppgave er å finne løsninger på kundens behov og mål.

Vi i Nordic House tenker helheten i mennesket ved arbeidsinnvandring, og da med spesielt fokus på: språk, kultur, familie, fritid og arbeidsvilkår.

Med språk- og kulturopplæringen hos oss, får kandidatene et stort forsprang. De snakker norsk fra dag en og kan derfor integreres i arbeidslivet og på fritida gjennom det norske kulturfilteret vi har gitt dem. Våre kandidater vet hvordan de skal bruke språket til å forstå den norske væremåten og levesettet. Mange er av den oppfatning at det riktige stedet for å lære målspråket, i dette tilfellet norsk, er å reise til Norge og lære mens man arbeider. Kun noen få kan lykkes i dette, da metoden ikke er særlig effektiv. Resultatet vil for de fleste være dårlig norsk  skriflig – så vel som muntlig. Vi kjenner alle utlendinger som har kommet til Norge gjennom arbeidsinnvandring. Den første tiden lærte de den norsken som var nødvendig for å kunne gjøre seg forstått. Etter mange år i landet har de stagnert og er fremdeles på samme nivå. Hvordan kan det skje? Svaret er enkelt: Det er ingen som hjelper dem videre i språklæringen. I en jobbsammenheng er vi fornøyde så lenge motparten klarer å gjøre seg forstått. Så lenge han kommuniserer, retter vi sjelden eller aldri på den vi snakker med. Faren er da stor for at man går over til fremmedspråk nummer to som for de fleste er engelsk, for å unngå misforståelser og for å få jobben gjort, rett og slett.

Hvis engelsk blir det foretrukne språket for å kommunisere raskt, etabeleres en identitet på dette språket. Da blir det vanskelig å skifte identitet når den dagen kommer at man mener man snakker godt nok norsk til å kommunisere på norsk. Da er gjerne også den første ”prøvetiden” i landet over. Den perioden man kan nyte godt av å være ”den nye”. Varer gjerne ikke mer en fem-seks måneder. Perioden da kolleger er opptatt av å bli kjent med, ta seg av og hjelpe den nye kollegaen til rette, på arbeidsplassen såvel som sosialt.

Fordelene med å lære et språk intensivt og over kort tid er at man virkelig lærer språket. På 33 dager oppnår man et nivå som gjør en i stand til å kunne kommunisere på norsk, og forstå en stor del av det som blir sagt og skrevet. Med dette som utgangspunkt vil man stadig bli bedre i norsk når man kommer til Norge, og man kommuniserer på norsk fra dag en.

I vårt språkbad lærer elevene 15 timer i døgnet.Det er ikke snakk om en lang prosess hvor man går noen timer i uka gjennom mange år, og når man kan norsk er toget gått. I spårkbadet snakkes og skrives det norsk fra dag en. Elevene er hele tiden sammen med norske lærere og kulturverter som sørges for at de språk- og kulturbades til enhver tid.

Vi har en stor bredde av kandidater som er langsiktige og som vil etablere seg i Norge. Hos oss er vi opptatt av integrering og tilrettelegging for våre oppdragsgivere og kandidater, så de skal lykkes sammen. Vi har som målsetning å være den foretrukne rekrutteringspartner som behandler både kunder og kandidat på en profesjonell og personlig måte.

Nordic House ønsker å være dette bindeleddet mellom bedrift og kandidat.

Vi støtter bedriftene i deres rekrutteringsprosess på en profesjonell måte, og kobler de beste kandidatene til den riktige arbeidsgiver.

polsk_flagg

Nordic House