kontakt

NordicHelse_logo

TRYGGHET OG OMSORG HELE DØGNET – PÅ ET SPRÅK DU FORSTÅR

Nordic Helse vil at det skal være trygt å være norsk i Spania!

Vårt hovedkontor ligger i hjertet av Alfaz del Pi – et lite stykke Norge i Spania.

Våre medarbeidere snakker norsk og vi kan hjelpe deg med:

Hjemmesykepleie
• Legebesøk i hjemmet
• Medisindoseringer
• Sårbehandling
• Personlig pleie

Ledsagertjenester
• Følge til helsetjenester
• Følge til fritidsaktiviteter
• Tolketjenester

Assistanse i hjemmet  
• Hjelp til personlig pleie
• Hjelp til renhold
• Hjelp til innkjøp
• Hjelp til matlaging
• Vaktmesteroppgaver (ettersyn av eiendom)

Nordic Helse er en del av Nordic House som har utstrakt erfaring fra rekrutterings- og bemanningsbransjen i Norge. Nordic Helse har medarbeidere med lang erfaring innen pleie- og omsorgsarbeid. Vi tilbyr deg en tryggere og enklere hverdag i Spania gjennom våre omsorg- og hjemmetjenester. Vi ha spesialisert oss i Spania rettet mot norske brukere som enten bor eller er på ferie, og som har behov for omsorg og hjemmetjenester.

Vi i Nordic Helse samarbeider med det offentlige og private hjelpeapparatet slik at dine behov blir koordinerte og helhetlige.

Vi tenker helheten i mennesket, og da spesielt med fokus på: Språk, kultur, familie, fritid og arbeidsvilkår.

For oss i Nordic Helse er det viktig at personell som skal jobbe med norske brukere, har gode språk- og kulturkunnskaper. Vi tenker at kjennskap til andre kulturer bedrer kvaliteten og er en styrke for arbeidstakeren i møtet med norske brukere.

Vi har gjennom våre samarbeidspartnere satt fokus på nettopp språk, kultur og kommunikasjon. Vi vet hvor viktig kommunikasjon er i arbeidslivet. Derfor må alle våre arbeidstakere beherske norsk på et kommunikativt høyt nivå før de får begynne å arbeide i Norge og Spania. I vår brede stab av helsepersonell møter du norsktalende medarbeidere med faglig kompetanse. Våre spanske medarbeidere har praksis og kjennskap til våre samarbeidspartnere på Costa Blanca; Solgården, Sykehjemmet Betanien, Vista Mar (Trondheim Kommune) CAN- Bærumshjemmet, Finca El Romeral (Sagene hjemmet), Parkhjemmene, Centro Medico Salus og Clinica Benidorm.

Alle våre helsearbeidere har godkjent norsk og spansk autorisasjon. Vi er godkjent av Arbeidstilsynet.

Kontakt oss her

polsk_flagg

Nordic House